Latviešu valodā     По русски

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „TEXO”

darbību uzsāka 2006. gada 17. novembrī. SIA „TEXO” ir uzņēmums, kas saviem klientiem sniedz plaša spektra ar būvniecības projektu realizāciju saistītus pakalpojumus:

• arhitektūras un tehnisko projektu izstrāde;

• projektu un celtniecības vadība;

• vispārceltniecisko darbu veikšana.

Uzņēmuma darbības neapstrīdams pamatprincips ir augstas kvalitātes pakalpojumu sniegšana atbilstoši ikviena klienta vajadzībām. Šī principa īstenošanā uzņēmums balstās uz šādām nostādnēm:

• apzināt klienta vēlmes un sniegt atbilstošus augstas kvalitātes pakalpojumus;

• veidot labvēlīgu, atbilstošu cenu politiku;

• balstīt sadarbību uz atklātām un līdzvērtīgām partneru attiecībām;

• būt godprātīgiem visā, ko darām;

• paaugstināt personāla profesionālo kvalifikāciju;

• veidot ciešas un savstarpēji izdevīgas partnerattiecības ar labākajiem piegādātājiem un apakšuzņēmējiem.

SIA „TEXO” sadarbībā ar sertificētiem arhitektiem piedāvā būvniecības projekta vadību jau tā sākotnējā, projektēšanas stadijā, tādejādi nodrošinot projekta realizāciju pilnā apjomā. 2007. gadā uzņēmumā tika nodarbināti 10 darbinieki, 2008. gadā – 11. Pašlaik SIA „TEXO” strādā 10 darbinieki – būvniecības projektu vadītāji, būvdarbu vadītāji, projektētāji, tāmētājs. Realizējot projektus, tiek piesaistīti arī citi pieredzes bagāti un augstas kvalifikācijas speciālisti – betonētāji, apdares darbu meistari, kas ļauj lielāko daļu būvdarbu veikt ar saviem spēkiem. Speciālo, inženiertehnisko darbu veikšanai SIA „TEXO” ir stabili sadarbības partneri, savas nozares speciālisti. Savas darbības laikā SIA „TEXO” ir realizējusi vairākus apjoma ziņā atšķirīgus projektus; lielākie no tiem – „Veco korpusu nojaukšana un ražošanas korpusa jaunbūves projekta otrās, ceturtās un piektās kārtas būvniecība Bauskas ielā 143, Rīgā”

SIA „TROJA” Bauskas ielā 143, Rīgā

(pasūtītājs SIA „TROJA”), kā arī četru dzīvojamo māju būvniecība Rīgas raj., Mārupes pag., Mārupes ciemā, Veczariņu ielā 3, 3a, 5 un 5a.

Mārupes pag., Mārupes ciemā, Veczariņu ielā 3, 3a, 5 un 5a.

Šobrīd SIA „TEXO” strādā pie vairākiem jauniem projektiem dažādās to attīstības fāzēs. 2007. gadā SIA „TEXO” veikto būvdarbu apjoms sastāda Ls 1 000 000.

Ar cieņu,

Valdes loceklis         E. Frīdenbergs